Test av fil för avbrottrapportering

Här kan du testa de filer som innehåller uppgifter om dina avbrott för att se eventuella fel innan du laddar upp filerna i KENT Avbrottsrapportering.

Inget data som finns i de filer du testar här lagras i Energimarknadsinspektionens system.

Välj filer att ladda upp data från

Filnamn Meddelande Uppladdning Validering